سهامداران

1- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران.

2- شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم.

3- شرکت سامان محیط .

4- شرکت بنیاد بتن ایران .

5- شرکت سازمان توسعه مسکن ایران