آزمایشگاه

آزمایشگاه کارخانه سیمان شهرکرد یکی از واحدهای مهم این کارخانه میباشد .عملکرد درست واحد آزمایشگاه و تسلط این واحد بر فرایند تولید از طریق کنترلهای منظم منتج به توسعه کمی و کیفی محصول خواهد شد و در نهایت از طریق افزایش میزان کیفیت و میزان تولید مزیتهای رقابتی  حاصل شده که ذینفعان از این طریق منتفع می گردند.تجهیزات آزمایشگاهی  مدرن که از دقت بالای اندازه گیری و تکنولوژی بالا برخوردار باشد  دقتهای کنترلی را بالا برده و کیفیت تولیدات تضمین می گردد.

مدیریت ارشد شرکت صنایع سیمان شهرکرد با علم به این موضوع در تجهیز آزمایشگاه کارخانه نهایت توجه را معمول داشته و از بهترین و به روز ترین تکنولوژی دنیا در انتخاب تجهیزات آزمایشگاهی  که ذیلا به آن اشاره خواهد شد استفاده کرده است.فعالیت واحد آزمایشگاه از معدن کارخانه شروع و در پایان خط تولید که فرایند تولید کامل میگردد(بعد از آسیابهای سیمان ) به اتمام می رسد.

امکانات آزمایشگاه و کنترلی کارخانه سیمان شهرکرد به شرح ذیل میباشد:

1. Geo Scan

2.  X-ray

3. آزمایشگاه فیزیک

4.  آزمایشگاه شیمی

لازم به ذکر است سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025  در آزمایشگاه سیمان شهرکرد استقرار یافته و این آزمایشگاه گواهینامه استاندارد مذکور را از شرکت Dakks آلمان دریافت کرده است و همچنین گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار را نیز دارا می باشد.

اطلاعات آنالیز محصول
استاندارد محصول
استاندارد محصول