نشست صمیمی شرکتهای تولید بتن آماده و تولید قطعات پیش ساخته و بازرس کانون بتن ایران و رییس انجمن بتن استان با مدیرعامل و جمعی از مدیران صنایع سیمان شهرکرد

در این جلسه ، مسایل کیفی مربوط به سیمانهای مصرفی و نقطه نظرات مشتریان، مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.
وهمچنین مدیران کنترل کیفی و آزمایشگاه کارخانه سیمان شهرکرد ، به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.

نظرات بسته شده است.