انتصاب مدیر عامل سیمان شهرکرد

 ریاست محترم بنیاد انقلاب اسلامی جناب آقای دکتر نیک زاد طی حکمی از زحمات جناب آقای مهندس مسعود شهسواری تقدیر و تشکر کرده و حکم ریاست هیات مدیره را به جناب آقای مهندس رضایی اعطا نمودند و همچنین طی حکمی از زحمات جناب آقای مهندس رضایی تشکر کرده و حکم مدیریت عامل را به جناب آقای مهندس مرتضی رهنما اعطا نمودند.

نظرات بسته شده است.