ارتباط با مشتریان

استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استانداردهاي ISO100022018
                            >>> دريافت خط مشي سيستم  رسيدگي به شكايات مشتريان  <<<

در همین راستا واحدی بنام واحد ارتباط با مشتریان تشکیل که متولی رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات مشتریان میباشد .

لذا در صورت نیاز مشتریان میتوانند با اشخاص زیر در ساعات اداری جهت رفع مشکلات تماس برقرار نمایند .

1- آقای مهندس جامعی مدیریت عامل تلفن: 88724978-021 فکس: 88715415

2- آقای سلیمی مدیر فروش تلفن: 34264211-038 فکس: 34264218-038

3- خانم آزاده كوهي فايق – واحد ارتباط با مشتریان تلفن: 34263901-038 فکس: 34264218-038

* نحوه طرح شکایات :

تلفنی : شماره تلفن  34263901-038

حضوری : در محل کارخانه واحد ارتباط با مشتریان

تكميل فرم ثبت شکایت :