واحد تولیدی نمونه استاندارداستان چهارمحال و بختیاری

انتخاب شرکت صنایع سیمان شهرکرد به عنوان  واحد تولیدی نمونه استاندارد  استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی صنایع سیمان شهرکرد در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد ، صنایع سیمان شهرکرد به عنوان واحد نمونه تولیدی استان معرفی شد و از طرف مسئولین استانی…