بازدید ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از کارخانه صنایع سیمان شهرکرد.