انتصاب رئیس هیأت مدیره

ریاست محترم بنیاد انقلاب اسلامی جناب آقای دکتر نیک زاد طی حکمی از زحمات جناب آقای مهندس حسن رضایی تقدیر و تشکر کرده و حکم ریاست هیات مدیره را به…

انتصاب مدیر عامل سیمان شهرکرد

 ریاست محترم بنیاد انقلاب اسلامی جناب آقای دکتر نیک زاد طی حکمی از زحمات جناب آقای مهندس مسعود شهسواری تقدیر و تشکر کرده و حکم ریاست هیات مدیره را به…