عاملین توزیع سیمان

استانشهرنامآدرستلفنموبایل
چهار محال و بختیاریشهرکردمنوچهر علی محمدیشهرکرد – بلوار آیت الله کاشانی ، نبش کوچه 75، نمایندگی فروش سیمان شهرکرد 038-32263180 09131819633
چهار محال و بختیاریشهرکردمهران محبیان زاده حد فاصل میدان معلم و قمر بنی هاشم ، نبش کوچه 111، سیمان محبیان زاده 038-33333020 09131819778
چهار محال و بختیاریشهرکردابراهیم ملک محمدی کیلومتر پنج جاده بروجن- فرادنبه ، باربری زاگرس 038-34524248 09133834231
چهار محال و بختیاریلردگانعوضعلی روشنیآلونی – فلکه اول خیابان شهید لرستانی ، بنگاه مصالح ساختمانی روشنی 038-34462006 09132810142
خوزستانایذهحمید احمدیپارک جنگل ، اول خیابان محمد رسول الله روبروی موتوری شهرداری 061-43621399 09166920097
خوزستانآباداننصرت الله علی محمدیخرمشهر- فلکه عشایر ، جاده امام جعفر صادق ، جنب معاینه فنی خودرو09131811227
خوزستانگتوندروح الله کیانی 061-3443584609133169302
خوزستانخرمشهرصادق حریزاویخرمشهر – روبروی پادگان دژ ، خیابان امیرکبیر09016052460
خوزستانشادگانعبدالرضا مجدمیشادگان – بلوار شهید بهبهانی ، نبش کوی سعدی 061-53724577 09163320460
خوزستاناهوازشرکت بازرگانی مهرگستر نگین زنده رودکیانپارس- خیابان 17غربی نبش وهابی ، مجتمع مسکونی ارغوان0916950400609169504008
خوزستانامیدیهعبدالحمید رحمتیامیدیه – علی آبادسفلی ، انبار رحمتی 09131834256
خوزستاندهدزعبدالحمید رحمتیامیدیه – علی آبادسفلی ، انبار رحمتی 09131834256
خوزستانماهشهرعمران راه قنواتکوی آزادگان ، خیابان حر بن ریاحی09131816312
کهکلیویه و بویراحمد یاسوجعمران راه قنواتبنستان ،جنب پاسگاه نیروی انتظامی09131816312