سهام داران

نامسهام
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران93100066
شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم 1
شرکت سامان محیط 1
شرکت بنیاد بتن ایران 1
شرکت سازمان توسعه مسکن ایران 1